Home lente.jpg
 

Let op voor wangebruik

VZW Vlaamse Kinderliga distantieert zich uitdrukkelijk van gelijk welke organisatie en werkt volledig autonoom.

Wij hebben geen enkel bedrijf en/of persoon de toestemming gegeven om de naam van De Vlaamse Kinderliga te gebruiken en vooral te misbruiken en het vertrouwen van onze sponsors te beschamen.

U kan ten allen tijden onze statuten raadplegen en opvragen bij onze medewerkers.Ook onze facturen en officiële documenten hebben hun eigenheid en zijn uniek verbonden aan de vzw. In geval van enige twijfel raden wij u aan om niks in ontvangst te nemen noch te handtekenen alvorens u zich hebt geïnformeerd bij ons secretariaat.

Namens de Raad van Bestuur, dank u wel.